Alcoholische gisting

Alcoholische gisting.

Voordat ik het sap fermenteer, wil ik het transformatieproces presenteren, dat wil zeggen, de afbraak van suiker in alcohol en koolstofdioxide.

Verschillende gisten veroorzaken deze desintegratie. een, evenals vele andere micro-organismen – schadelijk, neutrale, maar ook zulke, die een gunstig effect hebben – het nestelt zich op het fruit tijdens de oogst. Versnipperd fruit en suikerhoudend sap make-up …