Interpretatie van de resultaten van wateranalyse

Interpretatie van de resultaten van wateranalyse.

Bij de interpretatie van de resultaten van de proceswateranalyse wordt met de volgende hoofdelementen rekening gehouden:

een) fazę procesu technologicznego, waarin het water zal worden gebruikt, bijv.. voor het weken van gerst, voor het pureren van mout in het brouwhuis, voor gistzorg,

b) wpływ poszczególnych składników wody na dany proces technologiczny,

c) productaanbod, bijv.. licht of donker bier,

d) beoordelingscriteria voor proceswater.

De interpretatie van de resultaten van de wateranalyse moet leiden tot de herkenningsconclusies, of water, b.v.. uit een nieuwe bron van bronwater of oppervlaktewater geschikt is voor productie; meestal is water voor technologische doeleinden geschikt na behandeling (na het aanpassen van de samenstelling).

Er zijn veel gevallen, dat het alkaliserende effect van carbonaten kan worden verminderd of geëlimineerd door de toevoeging van melkzuur of calciumsulfaat (brouwpleister) voor puree.