Wstęp historyczny

Arabscy lekarze trudnili się już w X tym wieku po Chr, destylacją wina. Wyskok winny (spiritus vini) nazywali Al Kohol (leki) i zalecali chorym na różne słabości. Sztuka lekarska, tajemnicy całunem podówczas pokryta, mało komu była przystępną, to też zresztą nikt nie wiedział, z czego i jakim sposobem lekarze alkohol wydobywają. Dopiero w wieku XIV …